Om klubben

Börje Sportklubb är rätt unik genom att vi har en rad olika sporter inom samma klubb. Klubben består av sex sektioner som alla har en egen styrelse.

- Bordtennis
- Fotboll
- Motion
- Ridning
- Tennis
- Ungdsomsfotboll

Du hittar mer information om varje sektion i menyraden högst upp till vänster.

Börje SKs huvudstyrelse håller ihop de gemensamma frågorna inom klubben.

Knuten till klubben finns också Supporterklubben vars medlemmar framförallt stödjer utbildning av tränare för klubbens ungdomsverksamhet.


Historia

Börje Sportklubb bildades den 22 december 1969.

De första verksamheterna var bordtennis och fotboll. Idag finns sektioner för bordtennis, fotboll, motion, ridning, tennis och ungdomsfotboll.

År 1974 bildade klubben Stiftelsen Börje Idrottsgård för att förvalta klubbens lokaler. Stiftelsen köpte 1992 Börje skola av Uppsala kommun och bildade ett bolag, Börje Skolhus Förvaltnings AB, som ansvarar för driften av skolan.


Knuten till klubben finns också Supporterklubben vars medlemmar framförallt stödjer utbildning av tränare för klubbens ungdomsverksamhet.


Föreningens värdegrund
Grundstenar som förenar Börje Sportklubbs samtliga sektioner

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Föreningens verksamhetsidé
BSK skall vara en idrotts- och sportinriktad förening som erbjuder motions- och tävlingsaktiviteter för alla åldrar genom att tillhandahålla goda förutsättningar i form av ledare, anläggningar och lokaler.


BSK skall befinna sig i ständig utveckling för att möta en föränderlig värld.


Föreningens vision
Genom goda förutsättningar och ett aktivt föreningsliv skall BSK vara det självklara klubbvalet för alla Börjebor och övriga Uppsalabor.

Md bsk logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub