Värdegrund

Föreningens värdegrund
Grundstenar som förenar Börje Sportklubbs samtliga sektioner

Glädje och gemenskap.
Demokrati och delaktighet.
Allas rätt att vara med.
Rent spel.

Föreningens verksamhetsidé
BSK skall vara en idrotts- och sportinriktad förening som erbjuder
motions- och tävlingsaktiviteter för alla åldrar genom att
tillhandahålla goda förutsättningar i form av ledare, anläggningar och
lokaler.
BSK skall befinna sig i ständig utveckling för att möta en föränderlig
värld.

Föreningens vision
Genom goda förutsättningar och ett aktivt föreningsliv skall BSK vara
det självklara klubbvalet för alla Börjebor och övriga Uppsalabor.

Md bsk logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub