Klubbnytt

Klubbnytt är Börje Sportklubbs tidning för att sprida information om klubben och Börjebygden. Tidningen kommer ut varannan månad och görs av en kreativ redaktion som på ideell basis skapar innehållet, med material från hela Börjebygden.

BIDRA GÄRNA med information till nästa nummer, synpunkter och önskemål på innehåll genom att maila till bsk.klubbnytt@gmail.com.

Tidningen distribueras med hjälp av våra trogna roteombud som utan ersättning delar ut tidningen till alla brevlådor i Börje. Om du bor i Börje får du tidningen varannan månad, oavsett om du är medlem i BSK eller inte. Om du är medlem men inte bor kvar i bygden skickas tidningen hem till dig per post.

Md bsk logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub