Extra årsmöte 2022-11-03

Publicerad 2022-10-26 19:08

Dagordning för Börje Sportklubbs Årsmöte 2022-11-03 kl. 18.00 vid Idrottsgården

  1. Ordförande öppnar mötet
  2. Val av mötets ordförande och sekreterare
  3. Fastställande av dagordning
  4. Val av en protokolljusterare tillika rösträknare
  5. Fastställande av röstlängd
  6. Fastställande om mötet utlysts korrekt
  7. Beslutsärende: Börje SK förslår för årsmötet att välkomna och integrera Johannesbäck Fotbollsförening herrseniorverksamhet i sin verksamhet.
  8. Årsmötet avslutas
Md bsk logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub